انتخاب بهترین گاز رومیزی. استیل یا شیشه ای؟

انتخاب بهترین گاز رومیزی. استیل یا شیشه ای؟