سینک

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1000

810,000 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1180*450*190 میلیمترضخامت ورق: 1.0 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1002

1,369,000 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1160*500*230 میلیمترضخامت ورق: 0.8-1.0 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1003

919,000 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  920*450*220 میلیمترضخامت ورق: 1.0-0.8 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1004

863,000 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1120*500*200 میلیمترضخامت ورق: 0.8 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1005

738,000 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1000*458*200 میلیمترضخامت ورق: 0.8-1.0 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1006

1,365,000 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1160*500*230 میلیمترضخامت ورق: 0.8-1.0 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1007

0 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1160*500*230 میلیمترضخامت ورق: 0.8-1.0 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1008

0 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1160*500*230 میلیمترضخامت ورق: 0.8-1.0 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1010

1,207,000 تومان

..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1011

938,000 تومان

..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

سینک فایو - FC-1001

0 تومان

جنس:  استنلس استیلسایز:  1110*450*190 میلیمترضخامت ورق: 1.0 میلیمتردر دو نوع لگن چپ و راست..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)